BonusRM100Anda

^^check this^^

^^check this^^
Home » , , , , » Kadar Zakat Fitrah 2010

Kadar Zakat Fitrah 2010

Berikut adalah jadual kadar zakat fitrah bagi tahun 2010/1431H untuk semua negeri di Malaysia yang ditentukan oleh pihak agama negeri masing-masing.


**kredit to myjazmanie.com

PENGERTIAN ZAKAT FITRAH

Zakat Fitrah ialah zakat diri yang difardhukan ke atas setiap individu lelaki dan perempuan muslim yang berkemampuan dengan mengikut syarat-syarat yang ditetapkan.


SYARAT WAJIB ZAKAT

Orang Islam yang wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk diri dan keluarga atau tanggungannya ialah:

  -Individu yang mempunyai lebihan makanan atau hartanya dari keperluan tanggungannya pada malam dan pagi hari raya.

  -Anak yang lahir sebelum matahari jatuh pada akhir bulan Ramadhan dan hidup selepas terbenam matahari.

  -Orang yang memeluk Islam sebelum terbenam matahari pada akhir bulan Ramadhan dan berkekalan Islamnya.

  -Seseorang yang meninggal selepas terbenam matahari akhir Ramadhan.

KADAR FITRAH

Kadar fitrah ialah satu gantang Baghdad bersamaan 2.70 kg beras atau senilai dengannya. Kadar ini berdasarkan ketentuan oleh Pihak Berkuasa Agama Negeri-Negeri.

WAKTU MENGELUARKAN FITRAH

Waktu mengeluarkan zakat fitrah terbahagi kepada 5:

1. WAKTU WAJIB
- Apabila terbenam matahari akhir 30 Ramadhan sehingga terbit matahari esoknya.

2. WAKTU YANG PALING AFDHAL
- Sebelum sembahyang sunat Hari Raya

3.WAKTU SUNAT
- Sepanjang bulan Ramadhan

4. WAKTU MAKRUH
- Selepas sembahyang sunat Hari Raya sehingga terbenam matahari pada satu Syawal

5. WAKTU HARAM
- Selepas terbenam matahari satu Syawal

0 comments:

e-referrer ~ external link